Ierobežos parādu piedzinēju patvaļu

By | 12 decembris, 2012

2012. gada 11. decembrī spēkā stājās Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kas atvieglos kredītņēmēju un parādnieku iespējas aizstāvēt savas tiesības sarunās ar parādu piedzinējiem. Jaunais likums arī paredz ieviest parādu piedzinēju licencēšanas sistēmu, tādējādi uzlabojot ārpustiesas parādu piedzīšanas tiesisko regulējumu kopumā.

Līdz pat nesenam laikam parādu piedzinēji izmantoja likumdošanas nepilnības un bieži vien rīkojās ļoti patvaļīgi attiecībā pret parādniekiem. Ātrie kredīti, patēriņa kredīti un mobilo sakaru pakalpojumi bija dažas no tām jomām, saskarsmē ar kurām problēmas ar parādu piedzinējiem radās daudziem klientiem. Jaunā likuma ieviešana noteiks ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju pienākumus un novērsīs iespējas īstenot agresīvas ārpustiesas parādu piedziņas metodes, t.sk.draudus, ierašanos darbavietā, ierašanos kredītņēmēja (parādnieka) mājvietā vēlā vakara stundā, draudēšana par iekļaušanu parādnieku reģistrā, nelietīga sociālo tīklu izmantošana, nesamērīgas samaksas noteikšanu par parādu piedziņas pakalpojumiem, nepilnīgas informācijas sniegšanu un citas nepilnības.

Kādas pārmaiņas ieviesīs Parādu ārpustiesas atgūšanas likums?

Likums paredz, ka, sākot ar 2013. gada 1. maiju Latvijā varēs darboties tikai tie ārpustiesas parādu piedzinēji, kas būs saņēmuši speciālu licenci. Izmaiņas ļaus mazināt negodprātīgu pakalpojumu sniedzēju skaitu un palielinās tirgus uzraudzības iespējas. Jebkura parādu piedzinēja prasības par parāda atmaksu būs uzskatāmas par nelikumīgu gadījumos, kad ārpustiesas parādu piedziņu veiks licenci nesaņēmuši uzņēmumi. Papildus tam paredzēts, ka sākot ar 2013. gada 1. februāri spēkā stāsies jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks parādu atgūšanas izdevumu maksimāli pieļaujamo apmēru un izdevumus, kuru atlīdzināšana nevar tikt pieprasīta. Līdz noteikumu ieviešanai nebija nekas neparasts, ka par vienas vēstules izrakstīšanu parādu piedzinēji prasīja 10 Ls vai pat 25 Ls.

Kā turpmāk tiks organizēts ārpustiesas parādu piedziņas process?

Sazinoties ar parādnieku, parādu piezinējam turpmāk būs vispirms rakstiski (1) jāinformē patērētājs par parāda esamību, kā arī (2) jāsniedz rakstiska informācija par sevi un (3) parāda apmēru, kā arī (4) parāda atgūšanas izdevumiem (ja tādi vispār ir), (5) parāda atmaksas kārtību un laika ietvaru. Vienlaikus parādu piedzinējam būs arī jānorāda informācija par parādnieka iespējām rakstiski sniegt motivētus iebildumus par parāda esamību un tā apmēru. Parādnieks varēs sniegt atbildi ne mazāk kā 21 dienas laikā no ierakstītas vēstules (paziņojuma) saņemšanas brīža.

Pozitīvi, ka parādu piedzinēji turpmāk nedrīkstēs bez parādnieka akcepta apmeklēt patērētāju viņa darba vietā, dzīvesvietā, darbu veikšanas vietā, kā arī nedrīkstēs izpaust informāciju trešajām personām (ģimenei, darbadevējam u.c.) par parādu un pašu parādnieku. Paralēli, parādu piedzinējiem būs aizliegts komunikācijā ar parādnieku izmantot agresīvas saziņas formas (izteikt draudus vai aizskart cieņu un godu.

Ja radušās kādas neskaidrības par jaunās likumdošanas niansēm, iesakam izlasīt. Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu.