Tag Archives: parādu piedziņa

Ierobežos parādu piedzinēju patvaļu

2012. gada 11. decembrī spēkā stājās Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kas atvieglos kredītņēmēju un parādnieku iespējas aizstāvēt savas tiesības sarunās ar parādu piedzinējiem. Jaunais likums arī paredz ieviest parādu piedzinēju licencēšanas sistēmu, tādējādi uzlabojot ārpustiesas parādu piedzīšanas tiesisko regulējumu kopumā. Līdz pat nesenam laikam parādu piedzinēji izmantoja likumdošanas nepilnības un bieži vien rīkojās ļoti patvaļīgi attiecībā pret parādniekiem.… >> »