Studentu kredīts

Studiju laikā nauda ir mazāk kā jebkad, tādēļ daudziem ir nepieciešams studentu kredīts, taču par to nav jēga satraukties, jo pēc studiju beigšanas naudas daudzums ievērojami palielināsies un kredītu būs iespējams atmaksāt. Kādus kredītus var saņemt studenti? Jebkurš students var pretendēt uz divu veidu aizdevumiem – (1) studiju kredītu un (2) studējošā kredītu. Pirmais studentu kredīts ir paredzēts studiju maksas segšanai un to piešķir vairākas bankas Latvijā. Studiju periodā un 11 mēnešus pēc studiju beigām kredītam ir 0% likme, savukārt pēc studiju beigām kredīta procentu likme nepārsniegs 5% gadā (noteikts ar likumu). Studiju kredītu var saņemt studijām Latvijā vai ārvalstīs, taču ir svarīgi, lai studiju programma būtu akreditēta. Par studentu kredītiem studijām ārvalstīs pieteikumus izskata īpaša Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija. Katru gadu tiek noteikts cits studentu kredīta limits, kas atsevišķos gadījumos var nebūt pietiekams, lai studētu ārzemēs pilnvērtīgi. Šādā situācijā ir jāmeklē citi finansējuma avoti (sponsori, stipendijas). Savukārt studējošā kredīts tiek piedāvāts jauniešiem, kam nepieciešami papildus līdzekļi dzīvošanai. Uz studējošā kredītu var pretendēt pilna laika dienas nodaļā studējošie un tā apmērs nevar pārsniegt 120 Ls mēnesī. Ņemot vērā, ka vasarā mācības nenotiek, studējošā kredīts tiek izsniegts 10 mēnešus gadā. Par studējošā kredītu ir jāmaksā procenti katru mēnesi (tiek atvilkts pirms kredīta izmaksas), taču procentu likme nepārsniegs 5%. Precīza likme mainās katru gadu un ir atkarīga no bankas nosacījumiem. Katrs students var saņemt variākus studentu kredītus, taču tikai vienu katrā augstās izglītības līmenī (bakalaurs, maģistrs, doktora grāds). Tas nozīmē, ka, ja vēlaties iegūt otru bakalauru, tad tā apgūšanai studentu kredītu saņemt nebūs iespējams. Kā pieteikties studentu kredītam? Pieteikšanās kredītam ir samērā vienkārša. Jums ir jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa kredīta piešķiršanas komisijā savā augstskolā, kas izsniegs kredīta pieprasījuma apstiprinājumu. Nākamais solis ir došanās uz banku (neaizmirsti pasi) atvērt kontu un noslēgt līgumu. Katru gadu valsts rīko izsoli par studentu kredītu apkalpošanu un izsolē parasti uzvar viena vai divas komercbankas, kas iegūst tiesības apkalpot studentus noteiktu laika periodu. Pēc nepieciešamo dokumentu nokārtošanas studentu kredīti tiek izsniegti 3 – 5 nedēļu laikā. Studiju kredīts tiek ieskaitīts augstkolas kontā, savukārt studējošā kredīts studenta norādītajā bankas kontā. Ja esiet pārliecināti, ka naudu saņemsiet, taču tā ir  nepieciešama pāris nedēļas ātrāk, variet apsvērt iespēju aizņemties bezmaksas kredītu. Kredīts ir pieejams uz laiku līdz 30 dienām bez komisijas maksas, tas nozīmē, ka jāatmaksā tikai tik, cik aizņēmāties. Plašāk par ātrajiem aizdevumiem variet uzzināt šeit. Svarīgi par galvotājiem Studentu kredīti tiek izsniegti pret galvojumu, tādēļ uz banku jādodas arī galvotājam, līdzi ņemot pasi un izziņu par darba algu. Galvotājs nevar būt vecāks par 65 gadiem un tam ir jābūt regulāriem ienākumiem (vismaz 200 Ls mēnesī), turklāt galvotājam ir jānoslēdz līgums, ka tas turpmāk daļu ienākumu (vismaz minimālās algas apmērā) katru mēnesi ieskaitīs aizdevēja bankas kontā, lai tā varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti. Bērniem, kas palikuši bez vecāku apgādības (bāreņiem) līdz 24 gadu vecumam abus studentu kredītus 100% apmērā galvo valsts un papildus galvotājs nav nepieciešams. Paralēli par kredītiem var galvot arī jebkura cita juridiska persona, t.sk. pašvaldība un dažas to arī aktīvi dara. Tāpat par galvojumu var kalpot arī nekustamais īpašums (zeme, māja, dzīvoklis).   Viens cilvēks vienlaikus var galvota par vairākiem studentu kredītiem, kā arī par vairākiem jauniešiem, pie nosacījuma, ka tie ir viņa bērni. Papildus fiziskās personas galvojumam, galvotāja funkciju vienmēr uzņemas arī valsts, kas apliecina, ka gadījumā, ja students vai galvotājs nevarēs segt saistības, valsts atmaksās komercbankai...

turpināt

Atrsaizdevums.lv izmantošana ir bezmaksas nekomerciālām vajadzībām. Mēs esam neatkarīgi, jo nepiederam nevienam aizdevējam. Informācija tiek atjaunota regulāri, bet, ja atradi kādu kļūdu, lūdzu atraksti mums.

Kontakti|Par mums|Privātums|Saistību atruna|