Ātrais kredīts – likumīga līguma priekšnoteikumi

By | 8 decembris, 2011

Kas jāzina katram ātro kredītu ņēmējam

Ņemot vērā vairāku lasītāju jautājumus par savām tiesībām sakarā ar ātro kredītu izsniegšanu, portāls ir izanalizējis pašreiz spēkā esošo likumdošanu (Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un atbilstošos Ministru kabineta noteikumus, tādējādi dodot Jums iespēju, pirms ņemt kredītu iepazīties kādam ir jābūt līgumam un Jūsu tiesībām sevi aizsargāt. Iesakām izlasīt rakstu līdz beigām, vai vismaz pašas beigas. Tas ļaus stiprināt Jūsu pašapziņu un pozīciju sarunās ar kreditoriem.

Kreditēšanas līgums – kādam tam jābūt

1) Līgumam ir jābūt uzrakstītam vienkāršā un saprotamā valodā (“neskaidri un neprecīzi rakstveida līguma noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam” (t.i. likums);

2) Tev jāvar iepazīties ar līgumu vēl pirms tā parakstīšanas, t.sk. paņemt to uz mājām un padomāt;

3) Tev ir tiesības ierosināt līguma papildinājumus un grozījumus (atruna, ka tas ir standarts neder).

SVARĪGI
– Tev būs iespēja tiesāties/sūdzēties Patērētāju tiesību un aizsardzības centrā (PTAC), ja:
3.1. līgums netika apspriests . Pie šī punkta ir jāpakavējas nedaudz ilgāk.
3.1.1. Likums nosaka, ka līgums ir uzskatāms par neapspriestu, ja tas ir sastādīts iepriekš un kredītņēmējam nav bijusi iespēja mainīt noteikumus;
3.1.2. Atsevišķu noteikumu aspektu apspriešana nenozīmē, ka apspriests ir viss līgums;
3.1.3. Strīdu gadījumā kreditora pienākums ir pierādīts, ka līgums ir savstarpēji apspriests ar patērētāju.
Tāpat Tu varēsi vērsties PTAC vai tiesā, ja:
3.2. līgumā ietvertas nevienlīdzīgas kredītņēmēju un devēju tiesības;
3.3. par Tavu saistību neizpildi vai daļēju izpildi tiek uzlikts neproporcionāls līgumsods (salīdzinot ar uzņēmumam nodarītajiem zaudējumiem/kaitējumu);
3.4. līgums kavē Tavas tiesības vērsties Patērētāju tiesību un aizsardzības centrā vai tiesā un paredz strīdu skatīšanu tikai šķīrējtiesā (šis ir izplatīts)
3.5. atļauj kreditoram vienpusēji atkāpties no līguma (izņemot gadījumu, ja tāda iespēja ir paredzēta arī Tev);
3.6. atļauj aizdevējam vienpusēji grozīt līgumu;

Labā ziņa
– “Līgumā ietvertie netaisnīgie noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža, bet līgums paliek spēkā, ja tas var pastāvēt arī turpmāk, kad izslēgti netaisnīgie noteikumi”

Neskaidrību gadījumā apskatiet iepriekš minēto Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, sevišķi 6. un 8. pantu vai arī vērsieties PTAC, kā arī OBLIGĀTI izlasiet Ministru kabineta noteikumus Par patērētāju kreditēšanu. Tur ir ļoti labi uzrakstīts viss, kam ir jābūt līgumā, ir vērts iedziļināties.

BONUSS
Vai zinājāt, ka, lai atkārtoti saņemtu licenci aizdevējam katru gadu ir jāšķiras no 10000 latu, bet, lai sākotnēji reģistrētos no 50000 latu. Nē? Nav svarīgi. Pozitīvi ir tas, ka PTAC, lemjot par licences atkārtotu izsniegšanu ņem vērā saņemtās sūdzības, to skaitu, aizdevēju pārkāpumu nopietnību un spēju tos novērst. Ja pārkāpumi ir daudz pastāv diezgan liela iespēja, ka šis uzņēmums zaudēs licenci, tādēļ, ja ir šaubas par to, vai ievērotas visas Jūsu tiesības – vērsieties PTAC ar rakstisku iesniegumu (vislabāk ierakstītu vēstuli). Sākotnēji gan jāmēģina domstarpības atrisināt ar pašu uzņēmumu.