Ātro aizdevumu tiesiskais regulējums

By | 23 novembris, 2011

Līdz 2011. gada rudenim ātro kredītu izsniegšanas tiesiskais regulējums bija, maigi izsakoties, minimāls. Ātrie aizdevumi tika izsniegti pa labi un pa kreisi un to varēja darīt gandrīz jebkurš. Aizdevumu izsniegšanas kārtība un noteikumi bija atkarīgi no uzņēmumu interpretācijas un līdz ar to procentu likmes, kā arī  soda naudas par nokavētajām dienām bija nesamērīgi lielas (līdz pat 3% dienā). Apzinoties uzņēmēju visatļautību, pieaugošās aktivitātes un skaļos paziņojumus plašsaziņas līdzekļos par iedzīvotāju nespēju atmaksāt soda naudas, valsts beidzot iejaucās un izstrādāja noteikumus, kas šo procesu sakārtoja.

2011. gada 29. martā valdība apstiprināja jaunos noteikumus*, kas noteica licenču izsniegšanas kārtību un prasības nebanku kreditoriem. Līdz brīdim, kamēr tie varēja stāties spēkā pagāja vēl aptuveni septiņi mēneši, kamēr Saeima apstiprinaja arī izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (skat. 8.pantu), kas noteica, ka no 2011. gada 1. novembra ātros kredītus var izsniegt tikai tie uzņēmumi, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Licences izsniedz Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs (PTAC), kas apkopo informāciju un sarakstu regulāri aktualizē savā tīmekļa vietnē.

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas palīdzēja samazināt nebanku kreditoru skaitu un vienlaikus katru gadu valsts budžetu papildina ar pāris miljoniem latu ir iepriekšminēto noteikumu punks, kas paredz, ka par licences saņemšanu nebanku kreditoriem katru gadu ir jāmaksā 50`000 latu. Papildus tam Ekonomikas ministrija rosināja izmaiņas Komerclikumā, kas noteica minimālo nebanku kreditoru (neatiecas uz lombardiem) pamatkapitāla apjomu 300`000 Ls apmērā.
 
Abu šo normu ieviešana samazināja ātro aizdevēju skaitu no vairākiem simtiem 2010. gadā līdz mazāk par 50 2011. gada nogalē.  
[button link=”http://www.atrsaizdevums.lv” type=”big” color=”red”] Saņemt naudu[/button]

________________________
 * Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumi Nr. 245 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”