Naudas aizdevumi ilgstošiem bezdarbniekiem

By | 19 janvāris, 2013

Banku aizdevumi un patēriņa kredīti ir pieejami jebkuram Latvijas iedzīvotājam no 20 gadiem, retāk no 18 gadiem, kam ir tīra kredīta vēsture un regulāri ienākumi. Ilgstošiem bezdarbniekiem parasti iztrūkst abi no iepriekš minētajiem faktoriem. Kredītvēsture parasti ir sabojāta, neatmaksājot kādu sīku parādu – mobilā telefona rēķinu vai ātro kredītu, savukārt ienākumi bez pastāvīgas darba vietas, protams, nav nekādi vai ir nelegāli. Tādējādi naudas aizdevumi ilgstošiem bezdarbniekiem bez ķīlas var būt pieejami ārkārtīgi sarežģīti, tomēr, sakrītot noteiktiem apstākļiem, naudas aizdevumi ar negatīvu kredīta vēsturi ir pieejami arī ilgstošiem bezdarbniekiem bez regulāriem ienākumiem.

Ilgstošo bezdarbnieku galvenais mīnuss ir izkrišana no darba tirgus. Neskatoties uz iepriekš iegūto kvalifikāciju un zināšanām, nestrādājot vairākus no gadus kvalifikācija, sociālās prasmes un darba tikums neglābjami zūd. Iespējas atgriezties darba tirgū, protams, pastāv, taču pagātnes godība var neļaut pārkāpt pāri savai astei un pievērsties mazkvalificētiem darbiem un sākt karjeras attīstību no paša sākuma.

Kā izkļūst no bezdarba apļa?

Viens no risinājumiem šādā situācijā ir reģistrēšanās par pašnodarbināto. Latvijas likumdošana paredz, ka ikviens var reģistrēties par pašnodarbināto neiztērējot vairāk par dažiem desmitiem latu. Paralēli, kļūstot par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju ir iespējams saņemt līdz pat 500 Ls mēnesī un nodokļus maksāt tikai 4 reizes gadā (9% no ienākumiem, nejaukt ar peļņu. ). Pats grūtākais šajā gadījumā ir uzdrīkstēšanās, bet, kad tas ir noticis, tad tālākais ir tikai izturības jautājums. Neviena cita legāla nodarbinātības forma Latvijā neļauj saņemt ienākumus ar 9% likmi, pat uzņēmēji ir spiesti maksāt 10% brīdī, kad izņem no firmas dividentes. Mikrouzņēmuma nodoklis ir ieviests ar mērķi mazināt nelegālo nodarbinātību, turklāt, maksājot šo nodokli, tiek iegūtas arī nelielas sociālās garantijas. To apjoms, gan ir ļoti niecīgs un neļauj nodrošināt iztikšanu bezdarba gadījumā, taču tas ļauj iegūt bezdarbnieka statusu un apmeklēt valsts apmaksātus kursus.

Par ilgstošajiem bezdarbniekiem statistikā

Ilgstoši bezdarbnieki parasti neparādās nekādā statistikā par nodarbinātību Latvijā. Tiklīdz tiek zaudēta iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu vai apmeklēt kursus reti, kurš vēl dodas uz NVA. Neierodoties uz vizītēm noteiktajā laikā, darba meklētāja statuss (bezdarbnieka statuss) tiek anulēts un to ir iespējams atkārtoti iegūt tikai pēc trīs mēnešiem. Daļa cilvēku, kas dzīvo bez ienākumiem strādā gadījuma darbus, citi nestrādā vispār un pārtiek no ģimenes locekļu žēlsirdības, vēl citi vāc krāsaino metālu un tādējādi mēneša laikā iegūst pietiekami daudz līdzekļus pamatvajadzību apmierināšanai. Naudas kredīti bezdarbniekiem un sevišķi ilgstošiem bezdarbniekiem ar būt labs īstermiņa risinājums, taču ir pilnīgi skaidrs, ka gadījumā, ja reāli ienākumi nav plānoti, tad aizņemšanās rada vairāk problēmas nekā ieguvumus.

Vairāk informāciju par iespējām iegūt sociālo atbalstu, jūs variet iegūt VSAA un NVA mājaslapās.